LEVE ambassadører på oppdrag

Det å være utenfor arbeidslivet er vanskelig for mange og kan medføre selvmordstanker.  Det er vanlig å kjenne på stor usikkerhet om hvordan man skal forholde seg til mennesker som strever. Presentasjonen fra LEVE ambassadører løfter frem noen vanlige myter og gir forsamlingen inspirasjon og ressurser slik at de kan velge og tørre å engasjere…

Publisert: 03. november 2023

thumbnail_Resized_20231103_13343911

Det å være utenfor arbeidslivet er vanskelig for mange og kan medføre selvmordstanker.  Det er vanlig å kjenne på stor usikkerhet om hvordan man skal forholde seg til mennesker som strever.

Presentasjonen fra LEVE ambassadører løfter frem noen vanlige myter og gir forsamlingen inspirasjon og ressurser slik at de kan velge og tørre å engasjere seg.

– Når vi holder presentasjonen merker vi alltid at noen av deltakerne blir mer engasjert enn andre, forteller Nina Danielsen, leder i LEVE selvmordsforebygging og fortsetter

– Av individuelle og personlige grunner kjenner de at de vil vite mer og gjøre mer for å bidra til arbeidet med å forebygge selvmord. Da kan vi koble dem på kurs fra Vivat som gir handlingskompetanse som de kan ta med seg inn både på arbeidsplassen og i privatlivet sitt.

I oktober presenterte LEVE ambassadør i Sør-Trøndelag, Ole Birger Svendsgaard, for rundt 350 bedrifter på et digitalt seminar for medlemmer av Norsk Industri. Temaet var “Inkluderende Arbeidsliv”. Interessen var stor og LEVE vil følge opp med å tilby ambassadørpresentasjoner for de enkelte organisasjonene i Norsk Industri i tiden fremover.

Denne måneden snakket LEVE ambassadør i Oslo, Nina Danielsen, til ansatte ved Hapro Jobb og Karriere. Det er et kompetansehus som gjennomfører arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester. Deltakerne syntes presentasjonen var svært relevant, og ønsket mer kompetanse i å avdekke selvmordstanker og være til god støtte for noen som sliter med det. Mange av Hapros ansatte vil delta på forskjellige kurs fra Vivat selvmordsforebygging i tiden fremover.

Her er Nina Danielsen (t.v.) på besøk hos Hapro Jobb og Karriere. De jobber med arbeidslivsinkludering og lærte om selvmordsforebygging gjennom LEVE ambassadør-foredraget .

Nina Danielsen sier

– Vi setter pris på variasjonen at type oppdrag vi får, og håper på fortsatt bred pågang fra ulike målgrupper. Både skoler, det private næringsliv, offentlig virksomhet og frivillige organisasjoner er velkomne til å ta kontakt om de ønsker å lære mer om selvmordsforebygging. Vi vet at selvmord angår hele befolkningen. Å snakke om selvmord på en trygg og omsorgsfull måte bidrar til at stigma og tabu omkring temaet langsomt fjernes. Mindre stigmatisering gjør det lettere for alle å be om hjelp.

Om LEVE ambassadør
En LEVE ambassadør holder presentasjoner, står på stand, engasjerer seg i lokalt planarbeid, skriver i media og deltar på konferanser. 
LEVE ambassadør har ofte egen erfaring med selvmord. LEVE har opprettet et landsdekkende nettverk av frivillige ambassadører og vi utvider stadig gruppen med LEVE ambassadører. Vil du vite mer om hva det innebærer, ta kontakt med Nina Danielsen, leder for LEVE selvmordsforebygging på [email protected] eller tlf. 413 75 216.