Takk for støtten!

LEVE Buskerud er en liten familie, selv om våre opplevelser dessverre er noe altfor mange opplever.

Publisert: 22. februar 2024

Blomstereng med villblomster

Vi i styret jobber for å gi et tilbud til dere, de andre som har mistet noen i selvmord og de som dessverre
kommer til å miste noen i selvmord.

Et like viktig arbeid er jobben med å synliggjøre LEVE Buskerud og våre tilbud, slik at flere blir oppmerksomme
på oss og vårt tilbud. Her kan også dere som medlemmer hjelpe oss ved å dele det vi legger ut på sosiale medier.

Vi er derfor veldig takknemlig for støtten dere gir oss via medlemsskapet. Det gir oss kjærkomne midler, men
enda viktigere, følelsen av å ha støtten deres med oss i arbeidet.

❤ TUSEN TAKK ❤