Hvorfor er det viktig å snakke om selvmord?

LEVE har et landsdekkende nettverk av frivillige ambassadører som holder korte presentasjoner om selvmordsforebygging i sitt fylke. Nå kan du få besøk av en LEVE ambassadør ved din skole, arbeidsplass eller i en frivillig organisasjon.

Publisert: 09. april 2024

Gruppebilde av de åtte LEVE ambassadørene

Selvmord er et vanskelig tema som sjeldent blir snakket om. Men å snakke om selvmord på en trygg og omsorgsfull måte bidrar til at stigma og tabu omkring temaet langsomt fjernes. Mindre stigmatisering gjør det lettere for alle å be om, og få hjelp.

Presentasjonen fra LEVE ambassadører løfter frem noen vanlige myter og gir forsamlingen inspirasjon og ressurser slik at de kan velge og tørre å engasjere seg og snakke om  selvmord.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt opplegget eller ønsker å bestille en presentasjon i ditt nærmiljø. Vi besøker bla annet skoler, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner. Få mer informasjon eller bestille en LEVE ambassadør via [email protected].

Jeg synes dette temaet ble godt ivaretatt av ambassadøren fra LEVE. Vi hadde kun 50 minutter å avse, og på den tiden fikk vi mye igjen. Det er mange enheter i Equinor som kan trenge dette, de fleste offshore installasjonene er veldig aktuelle.

– Ansatt ved Equinor, Bergen

Vil du lære mer om hvordan forebygge selvmord?

De fleste av oss har lite erfaring med selvmordsproblematikk, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Vivat Selvmordsforebygging holder kurs i selvmordsforebygging for både privatpersoner og fagmiljø. De er et av Helsdirektoratets tiltak.

Kursene bruker en modell som kan avverge selvmord og redde liv. Dette er en modell alle kan lære å bruke og som kan hjelpe noen som har selvmordstanker.

Se oversikt over kurs fra Vivat selvmordsforebygging her.

Er du bekymret for noen med selvmordstanker? Les mer om hva du kan gjøre.