LEVE setter åpenhet om selvmord på dagsordenen

– Selvmord har bestandig vært tabubelagt i Norge. Vi mener at disse tabuene og den ekstreme skyldfølelsen som familiene som har mistet ofte opplever, har ført til en taushet som gjør at vi ikke får til en samtale om dette i Norge. Større åpenhet vil også gjøre det lettere for de med akutte selvmordstanker å søke hjelp. Dette sier Petter Eide, styreleder i LEVE, til VG.

Publisert: 26. april 2024

Illustrasjon hvor en kvinne sitter nederst på et stjerneskudd. Illustrerer vekst og håp. Vi har ingen flere å miste i selvmord.

De siste dagene har flere medier tatt til orde for større åpenhet rundt selvmord og viet plass til dette livsviktige temaet. Lytt, se og les mer fra dekning om selvmord og åpenhet hos NRK P2, VG, TV2.no og mentaltperpsktiv.no.

NRK P2, Ekko: Hvordan snakke om selvmord?

Skam og frykt for smitteeffekt gjør det vanskelig å snakke om selvmord. Mange synes selvmord er vanskelig å snakke om, både før og etter at det har skjedd. En samtale som er så viktig at den kan redde liv. Målet med denne episoden i Ekko er å bli mindre redde for å ta denne samtalen. Styreleder i LEVE, Petter Eide deltar sammen med psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Bergljot Gjelsvik.

Hør Ekko og hvordan snakke om selvmord her

Petter Eide til VG: – Vi må tørre å snakke om selvmord

– Så vidt jeg har registrert, er det ingen politiske partier som omtaler dette i sitt partiprogram. Det er et ikke-tema. Selv om det er fem ganger så mange som dør av selvmord som i trafikken, kaster man penger etter veisikringer, mens svært lite bevilges til forebygging av selvmord.

– Vi må bli kvitt skammen og skyldfølelsen, slik at de etterlatte kan snakke åpent om selvmord og få en bedre sorgprosess, sier Petter Eide til VG. Les hele saken her.

Tausheten er den største smittefaren av alle

Ander Lie Brenna sitter i LEVEs landsstyre. Han mistet sønnen og sier til mentaltperspektiv.no: – Et fuck you fra samfunnet hvis det ikke blir gjort mer.

For Anders er det uforståelig at et så stort samfunnsproblem som selvmord ikke blir tatt på alvor.

– For det gjør man ikke når man ikke gir det oppmerksomhet, sier han og legger til:
– Selvmord må få samme flombelysning som drap og trafikkdødsfall.

Anders mener at tausheten er den største smittefaren av alle. Han tror frykten vår for å omtale selvmord kan føre til flere selvmord. At flere dør som følge av manglende omtale av selvmord enn det ville gjort om vi hadde gjort alt «galt».
For problemer som feies under teppet, blir bare større og større. Les hele saken her.

LEVEs grunnverdi er åpenhet

LEVE har deltatt i samtaler rundt visninger av dokumentaren Søstre elske evig for å snakke om selvmordsforebygging.

Vi har valgt å delta på visninger for å snakke om selvmordsforebygging og snakke med de som har behov for det i forbindelse med visninger.

Søstre elsker evig er en varm men også vond film som trekker opp flere viktige problemstillinger, blant annet spørsmål om avvergingsplikt og aksept av selvmord. En del fagmiljøer har uttrykt bekymring knyttet til smittefare mens enkelte medier mener at filmen romantiserer selvmord.

LEVE har holdt fast ved vår grunnverdi som er åpenhet. Vi har gjennom vår deltakelse bidratt til økt diskusjon og åpenhet rundt dokumentarens etiske problemstillinger.

I denne saken på TV2.no snakker styreleder Petter Eide om filmen og LEVEs deltakelse.