693 personer døde i selvmord i 2023

– Det smerter oss å høre om økningen i antall selvmord i 2023. Vår dypeste medfølelse går til alle de som har mistet en nær, sier styreleder i Petter Eide etter at de nye tallene for selvmord kom i dag.

Publisert: 30. mai 2024

En kvinne tenner lys for en person hun har mistet i selvmord

693 personer døde i selvmord i 2023. Dette er 70 personer fler enn året før og de høyeste selvmordstallene siden 1988.

De underliggende årsakene til selvmord er mange og sammensatte, men kan ofte spores tilbake til faktorer som psykisk uhelse, utenforskap, opplevde tap og økonomiske kriser. En kritisk faktor er også mangelen på åpenhet og den rådende skammen og tabuet som hindrer mennesker i å søke den hjelpen de trenger. Der kan vi alle bidra. La oss snakke om selvmord hver dag.

I tillegg er det flere tiltak som vil påvirke selvmordstallene. Vi håper å se at politikerne gjør et krafttak slik at vi får se snarlige resultater på selvmordstallene. Det er fullt mulig, men felles satsing på systemnivå:

Tilbud om rask psykisk helsehjelp

Alle kommuner må gi tilbud om rask psykisk helsehjelp. Dette finnes kun i 70 av 357 kommuner. Dette er spesielt viktig for å nå menn som har høyere terskel for å be om hjelp.

Styrking av overgangen fra psykisk helsevern til hverdagen

50 prosent av de som tar sitt eget liv har hatt kontakt med psykisk helsevern det siste året. Overgangen mellom psykisk helsevern og hverdagen i hjemkommunen må styrkes og bedres. Det har nettopp kommet helt ferske og gode retningslinjer fra Helsedirektoratet. I disse retningslinjene brukes formuleringen «bør» og ikke «skal». Tallenes tale er klare og vi i LEVE mener at retningslinjene SKAL følges. Dette vil redde liv.

Granskingskommisjon for selvmord

Vi er skuffet over at tallene for selvmord ikke kommer fortløpende.  Slik kunne man jobbet med å fastslå årsaken til et selvmord, evt. oppdage smitte – for å kunne sette inn målrettede tiltak og redde liv. Vi har bedt om en granskingskommisjon som skal undersøke hvert selvmord. Dette har vært en effektiv arbeidsform for å få ned antall dødsfall i trafikken. I dag dør fire ganger flere av selvmord enn i trafikken.

Berøringangsten for selvmord må vekk

Berøringsangsten må ned, spesielt fra politikere som må sette i gang arbeidet med å utforme praktisk politikk som vil redde liv. Svært få politiske partier nevner selvmord i sine partiprogram. Det finnes en handlingsplan for selvmordsforebygging med 61 gode tiltak, men det følger lite penger med tiltakene. Vi må gjøre mer av det vi vet virker!

Også vi som privatpersoner må tørre å snakke om, og spørre om selvmord. Hver 20 person har selvmordstanker i løpet av livet. Selvmordstanker går over. Vi må våge å snakke om de, spørre om de. Her finner du mange konkrete råd om du er bekymret for noen.