Ny medlemsfordel i LEVE – gratis juridisk bistand

Det store følelsesmessige traumet i å miste en nær i selvmord følges ofte av praktiske problemstillinger. Arverett, dødsbo, testamente og fremtidsfullmakt er temaer mange etterlatte må forholde seg til. Det samme gjelder spørsmål rundt helserett, barne-og familierett, erstatningsrett og trygderett. Som medlem i LEVE har du nå rett på 30 minutters gratis juridisk bistand i…

Publisert: 21. juni 2024

En blomst med kraftig rosa farge som blir fanget av lyset

Det store følelsesmessige traumet i å miste en nær i selvmord følges ofte av praktiske problemstillinger.

Arverett, dødsbo, testamente og fremtidsfullmakt er temaer mange etterlatte må forholde seg til. Det samme gjelder spørsmål rundt helserett, barne-og familierett, erstatningsrett og trygderett.

Som medlem i LEVE har du nå rett på 30 minutters gratis juridisk bistand i året. Dette gjelder også for LEVEs fylkeslag.

Alle henvendelser om juridisk bistand går via LEVE [email protected]. Man settes sp i kontakt med advokat i firmaet Pollan Thowsen AS.

Vi håper det nye medlemsgodet vil være til nytte for mange av våre medlemmer.