2mars2023

Tid: 18:00

Sted: Havnegata 4, Harstad. 3. etc, lokalene til Accountor

Fylkeslaget avvikler årsmøte 2023 for medlemmer i LEVE Troms

Innkalling er sendt via post eller e-post til våre medlemmer

Tilbake