Laster Arrangementer

Hedmark | LEVE

Hvordan når vi gutta..?

Åpent møte i Vidarheim kulturhus, Tolga - om gutter og psykisk helse.
Unge ben i Converse-sko står på bakken, med tegnede stjerneskudd som treffer skoene. Olafprisen vil hedre selvmordsforebygging blant unge.
  • Helsesykepleiertjenesten i Tynset v/Inga Iversen Aasen og Helene Røe Johansen: Hvordan snakke med gutter om psykisk helse?
  • LEVE Hedmark v/Tone Therese Haugen, leder og etterlatt: Hvorfor skal vi snakke om selvmord?
  • Garasjin i Valdres v/William Scott og Thor Arne Simensveen: Historen om en mekkeklubb for ungdom. Inkluderende, lærerrikt og styrkende. 

Målgruppe for dette møtet er foresatte, ansatte i helse og oppvekst og alle voksne i Nord Østerdal som er opptatt av ungdom og psykisk helse.

Gratis inngang. Salg av kaffe og biteti.

Arr. Tolga kommune, oppvekst og psykisk helse.

Detaljer for aktiviteten

Dato og tid

10. juni | 19:00

Vidarheim

Ivarsveien 8,
Tolga,