Det blir bedre!

Årene etter at min mann Ole tok livet sitt, kan beskrives på mange måter. De har først og fremst bestått av å følge opp fire barn gjennom barndom og ungdomstid…

Les mer

Håp

Håp. Det er noe udefinerbart over håp. Vårt forhold til dette ordet preges av hvilke erfaringer vi har gjort i livet, og derfor har ikke håp nøyaktig den samme betydningen…

Les mer