LEVE-konsert – med tente lys for livet

Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging i Bodø

Familiesamling ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg

Familiesamlinger høsten 2018

Landsmøte LEVE

LEVE Nordland: Nullvisjon selvmord – status nå, og veien videre

LEVE cafe`