Er du journalist og ønsker mer informasjon, kontakt LEVE sentralt på telefon 22 36 17 00, eller kontakt et av LEVEs fylkeslag.

Fakta om selvmord

De viktigste fakta om selvmord i Norge (2018)

  • Siste registrerte antall selvmord i Norge (2016) er 614. 418 selvmord blant menn og 196 blant kvinner. Totalt antall selvmord i 2016 fordeles slik på aldergrupper:

0-19 år: 35
20-24 år: 37
25-29 år: 52
30-34 år: 56
35-39 år: 52
40-44 år: 56
45-49 år: 63
50-54 år: 66
55-59 år: 57
60-64 år: 44
65-69 år: 26
70-74 år: 29
75-79: 19
80 år og over: 22

 

  • I Norden tar selvmord nå flere liv blant unge enn både trafikkulykker, overdoser og kreft. I 2016 var det for eksempel registrert totalt 40 dødsfall i trafikken (offentlig vei) i aldersgruppen 0-34 år i Norge, mens det i samme aldersgruppe var registrert 180 selvmord.
  • I Norge har antall selvmord mer eller mindre stagnert mellom 500 og 600 per år siden 2005, tross stor offentlig innsats for å forebygge selvmord. I stedet for nedgang i antall selvmord ser vi en gradvis økning.

Siste registrerte antall selvmord i 2016 var 614, mot 590 i 2015, 550 i 2014 og 523 i 2012. I aldersgruppen under 20 år var det registrert 35 selvmord i 2016, til sammenlikning med 19 selvmord i samme aldersgruppe i 2015. Det er en urovekkende økning av selvmord blant unge mennesker.

  • Selvmordsraten i Norge er i dag på omtrent samme nivå som i Island, Sverige og Danmark med 12-14 selvmord per 100 000 innbyggere. I Finland er antall selvmord per 100 000 innbyggere om lag dobbelt så høyt som i de øvrige nordiske landene.

 Kilde: www.fhi.no

Les mer Om selvmord

 

Nyttige linker:

 

Bilder av generalsekretær Oddrun Bøhlerengen:

rbt