Er du journalist og ønsker mer informasjon, kontakt LEVE sentralt på telefon 22 36 17 00, eller kontakt et av LEVEs fylkeslag.

Fakta om selvmord

De viktigste fakta om selvmord i Norge

Siste registrerte antall selvmord i Norge (2017) er 593. Av totalt 593 selvmord tok 403 menn sitt eget liv i 2017, mens antall selvmord blant kvinner var 190. Antall selvmord i 2017 er noe lavere enn ved siste registrering i 2016 (614 selvmord), men nedgangen er meget liten. Særlig tatt i betraktning det skremmende høye tallet i 2016.

Til sammenligning var det 107 dødsulykker i trafikken (offentlig vei) i 2017. Antall dødsulykker i trafikken har blitt kraftig redusert de senere årene, etter at Statens Vegvesen innførte nullvisjon for dødsulykker i trafikken. Nullvisjonen medførte at offentlige myndigheter styrket fokus på analysering av dødsulykker i trafikken og tilpasning av ulike tiltak. En slik politisk holdning må også være et mål i det offentlige arbeidet med selvmordsforebygging i Norge.

 

Urovekkende økning av selvmord i noen aldersgrupper

I 2017 var det en kraftig økning av antall selvmord i aldersgruppen 20-24 år. I 2016 var det 37 selvmord i denne gruppen, mens i 2017 var det økt til 57. Antall selvmord blant unge menn i alderen 20-24 år i 2017 (46) er doblet siden 2016 (23). Økningen i denne gruppen er spesielt alarmerende.

Det er også en urovekkende økning i aldersgruppen 65-69 år. I 2016 var det 26 selvmord i denne gruppen, mens i 2017 var tallet økt til 38. Økningen i denne gruppen gjelder også spesielt menn. I 2016 tok 16 menn i alderen 65-69 år sitt eget liv, mens 27 menn i samme aldersgruppe tok sitt eget liv i 2017.

 

I noen aldersgrupper vises bedre tendenser

I aldersgruppen 30-34 år har antall selvmord gått ned til 39 i 2017, fra 56 i 2016.

I aldersgruppen 35-39 år har tallet gått ned til 41 i 2017, fra 52 i 2016.

I aldergruppen 60-64 har antall selvmord gått ned til 34 i 2017, fra 44 i 2016.

I aldersgruppen 70-74 har antall selvmord blant kvinner gått ned til 5 i 2017, fra 14 i 2016.

I aldersgruppen 80 og oppover har antall selvmord blant kvinner gått ned til 0 i 2017, fra 8 i 2016.

 

I noen aldersgrupper er antall selvmord mer eller mindre uforandret

I aldersgruppen 40-44: fra 56 selvmord i 2016, til 51 selvmord i 2017.

I aldersgruppen 45-49: fra 63 selvmord i 2016, til 60 selvmord i 2017.

I aldersgruppen 50-54: fra 66 selvmord i 2016 til 70 selvmord i 2017.

I aldersgruppen 55-59: fra 57 selvmord i 2016 til 52 selvmord i 2017.

I aldersgruppen 75-79: fra 16 selvmord i 2016 (ingen kvinner) til 20 selvmord i 2017 (4 kvinner).

 

Statistikken viser at i de høyeste aldergruppene er hovedsakelig menn en risikogruppe. Se hele statistikken her: http://statistikkbank.fhi.no/dar/

Kilde: www.fhi.no

Les mer Om selvmord

 

Nyttige linker:

 

Pressebilder

Terese Grøm, generalsekretær