Er du journalist og ønsker mer informasjon, kontakt LEVE sentralt på telefon 22 36 17 00, eller kontakt et av LEVEs fylkeslag.

Fakta om selvmord

De viktigste fakta om selvmord i Norge

Last ned LEVEs statistikk for 2018

Siste registrerte antall selvmord i Norge (2018) er 674. Av totalt 674 selvmord tok 472 menn sitt eget liv i 2018, mens antall selvmord blant kvinner var 202.Det er en økning på ca. 22% fra 2017, da antallet var 593. Antall selvmord i 2018 er det høyeste siden 1991, da 677 mennesker tok sitt eget liv.  

Til sammenligning var det 133 dødsulykker i trafikken i 2018. Antall dødsulykker i trafikken har blitt kraftig redusert de senere årene, etter at Statens Vegvesen innførte nullvisjon for dødsulykker i trafikken i 2002. Nullvisjonen medførte at offentlige myndigheter styrket fokus på analysering av dødsulykker i trafikken og tilpasning av ulike tiltak. En slik politisk holdning må også være et mål i det offentlige arbeidet med selvmordsforebygging i Norge.

Selvmordsrater
Selvmordsraten var i 2018 på 12,9, det er en økning fra 2017, da raten var 11,5 per 100.000 innbygger.
Vi kan også se forskjeller mellom de ulike fylkene, der Sogn og Fjordane hadde en rate på 8,9, mens Telemark steg opp til 19,5. Den største stigningen ser vi i Aust-Agder, der raten steg fra 11 i 2017 til 18,1 i 2018.

Den globale selvmordsraten er på 11,4 per 100.000 innbygger og i snitt dør en person ved selvmord hvert 40. sekund, det utgjør ca. 800.000 årlig. Selvmord regnes som den femtende største dødsårsaken. Den globale raten er 15 for menn, og 8 for kvinner. Selvmord er i mange europeiske land den ledende dødsårsaken for gutter og jenter i aldersgruppen 15-24 år.*

 

Urovekkende økning av selvmord i noen aldersgrupper

I 2018 var det en kraftig økning av antall selvmord blant menn i aldersgruppen 35-64 år. I 2017 var det 193 selvmord i denne gruppen, mens i 2018 var det økt til 246. Antall selvmord blant unge menn i alderen 20-24 år i 2018 (48) har mer enn doblet seg siden 2016 (23). Selvmord er nå den ledende dødsårsaken blant menn i denne aldersgruppen. 

Det er også en urovekkende økning av selvmord blant kvinner i aldersgruppen 30-34 år. I 2017 var det 6 selvmord i denne gruppen, mens i 2018 var tallet økt til 21, det er en tredobling i løpet av ett år.

Selvmord fordelt på måneder
Det er mange myter om at antall selvmord eksploderer rundt høytidene, men tallene viser noe annet. Det er våren med mai, april, mars i synkende rekkefølge som har flest selvmord, mens desember har færrest.


I noen aldersgrupper vises bedre tendenser

I aldersgruppen 15-19  år har antall selvmord gått ned til 26 i 2018, fra 32 i 2017.

I aldersgruppen 75-79 har antall selvmord gått ned til 17 i 2018, fra 20 i 2017.

 

I noen aldersgrupper er antall selvmord mer eller mindre uforandret

I aldersgruppen 10-14: 5 selvmord i 2017 og 5 selvmord i 2018

I aldersgruppen 20-24: 57 selvmord i 2017 og 57 selvmord i 2018

I aldersgruppen 25-29: fra 51 selvmord i 2017 til 47 selvmord i 2018

I aldersgruppen 55-59: fra 52 selvmord i 2017 til 56 selvmord i 2018

I aldersgruppen 90-94: fra 4 selvmord i 2017 til 5 selvmord i 2018

 

Kilder:
Dødsårsakregisteret: http://statistikkbank.fhi.no/dar/

International Association for Suicide Prevention: https://www.iasp.info/wspd/pdf/2018/2018_wspd_facts_and_figures.pdf

Pressebilder

Generalsekretær i LEVE, Terese Grøm: