Er du journalist og ønsker mer informasjon, kontakt LEVE sentralt på telefon 22 36 17 00, eller kontakt et av LEVEs fylkeslag.

Fakta om selvmord

De viktigste fakta om selvmord i Norge

Last ned LEVEs statistikk for 2019

Siste registrerte antall selvmord i Norge (2019) er 650. Av totalt 650 selvmord tok 465 menn sitt eget liv i 2019, mens antall selvmord blant kvinner var 185. Det er en svak nedgang fra 2018, da tallet var 674 selvmord. 

 

Selvmordsrater
Selvmordsraten pr. 100.000 innbygger var i 2019 på 12,3. Til sammenligning er det en svak nedgang fra 2018, da raten var på 12,9. 
Den høyeste selvmordsraten er i Troms og Finnmark med 18,4 pr 100.000 innbygger. Lavest ligger Møre og Romsdal, med 8,7. 

Den globale selvmordsraten er på 11,4 per 100.000 innbygger og i snitt dør en person ved selvmord hvert 40. sekund, det utgjør ca. 800.000 årlig. Selvmord regnes som den femtende største dødsårsaken. Den globale raten er 15 for menn, og 8 for kvinner. Selvmord er i mange europeiske land den ledende dødsårsaken for gutter og jenter i aldersgruppen 15-24 år.*

Urovekkende økning av selvmord i noen aldersgrupper

I 2019 var det en tydelig økning i aldersgruppen 25-29 år. Fra 47 i 2018, til 63 i 2019. 50 av disse var menn.  Det er også en økning i selvmord blant mindreårige. I aldersgruppen 15-17 år, har tallet økt fra 8 i 2018, til 12 i 2019. 

I noen aldersgrupper vises bedre tendenser
I aldergruppen 50 – 54 år ser vi en nedgang fra 77 i 2018, til 61 i 2019. Blant menn i aldersgruppen 65 – 69 år har tallet blitt redusert fra 33 i 2018 til 24 i 2019. Likevel er endringene fra år til år små, og kan være utslag av tilfeldige årsaker.  

Selvmord fordelt på måneder
Det er mange myter om at antall selvmord er høyest rundt julehøytid, men desember har ofte de laveste tallene. Antall selvmord øker gjerne utover våren.  

 

Kilder:
Dødsårsakregisteret: http://statistikkbank.fhi.no/dar/

International Association for Suicide Prevention: https://www.iasp.info/wspd/pdf/2018/2018_wspd_facts_and_figures.pdf

 

Pressebilder

Generalsekretær i LEVE, Terese Grøm: