Er du journalist og ønsker mer informasjon, kontakt Generalsekretær Knut Harald Ulland på 951 52 835

Fakta om selvmord

De viktigste fakta om selvmord i Norge

2020 – Selvmordsstatistikken i Norge

Siste registrerte antall selvmord i Norge (2021) er 658. Av totalt 658 selvmord tok 482 menn sitt eget liv i 2020, mens antall selvmord blant kvinner var 176. Det er en svak økning fra 2020, da tallet var 639 selvmord. 

Selvmordsrater
Selvmordsraten pr. 100.000 innbygger var i 2020 på 12,1. Til sammenligning er det en svak nedgang fra 2019, da raten var på 12,3. 
Den høyeste selvmordsraten er i Troms og Finnmark med 15,4 pr 100.000 innbygger. Lavest ligger Møre og Romsdal, med 8,1. 

Den globale selvmordsraten er på 11,4 per 100.000 innbygger og i snitt dør en person ved selvmord hvert 40. sekund, det utgjør ca. 800.000 årlig. Selvmord regnes som den femtende største dødsårsaken. Den globale raten er 15 for menn, og 8 for kvinner. Selvmord er i mange europeiske land den ledende dødsårsaken for gutter og jenter i aldersgruppen 15-24 år.*

Selvmord fordelt på måneder
Det er mange myter om at antall selvmord er høyest rundt julehøytid, men desember har ofte de laveste tallene. Antall selvmord øker gjerne utover våren.  

Kilder:
Dødsårsakregisteret: http://statistikkbank.fhi.no/dar/

International Association for Suicide Prevention: https://www.iasp.info/wspd/pdf/2018/2018_wspd_facts_and_figures.pdf