Er du journalist og ønsker mer informasjon, kontakt LEVE sentralt på telefon 22 36 17 00, eller kontakt et av LEVEs fylkeslag.

Fakta om selvmord

De viktigste fakta om selvmord i Norge

2020 – Selvmordsstatistikken i Norge

Siste registrerte antall selvmord i Norge (2020) er 639. Av totalt 639 selvmord tok 467 menn sitt eget liv i 2020, mens antall selvmord blant kvinner var 172. Det er en svak nedgang fra 2019, da tallet var 650 selvmord. 

 

Selvmordsrater
Selvmordsraten pr. 100.000 innbygger var i 2020 på 12,1. Til sammenligning er det en svak nedgang fra 2019, da raten var på 12,3. 
Den høyeste selvmordsraten er i Troms og Finnmark med 15,4 pr 100.000 innbygger. Lavest ligger Møre og Romsdal, med 8,1. 

Den globale selvmordsraten er på 11,4 per 100.000 innbygger og i snitt dør en person ved selvmord hvert 40. sekund, det utgjør ca. 800.000 årlig. Selvmord regnes som den femtende største dødsårsaken. Den globale raten er 15 for menn, og 8 for kvinner. Selvmord er i mange europeiske land den ledende dødsårsaken for gutter og jenter i aldersgruppen 15-24 år.*

 

Selvmord fordelt på måneder
Det er mange myter om at antall selvmord er høyest rundt julehøytid, men desember har ofte de laveste tallene. Antall selvmord øker gjerne utover våren.  

 

Kilder:
Dødsårsakregisteret: http://statistikkbank.fhi.no/dar/

International Association for Suicide Prevention: https://www.iasp.info/wspd/pdf/2018/2018_wspd_facts_and_figures.pdf

 

Pressebilder

Generalsekretær i LEVE, Terese Grøm: