Hva er sorg?

Sorg går i bølger og det er vanlig at reaksjoner kan komme over tid. Det kan være vanskelig da man kan oppleve at venner og andre rundt ikke forstår at sorgen kommer og går. Som ungdom kan man holde masken. Det kan virke som at man har det bedre enn man egentlig har det. Både voksne og unge i sorg kan kjenne på intense følelser og at disse varierer. Som ung kan det være første gang man opplever død og sorg.

Rollene i familien kan endres etter et selvmord. Man kan føle at man må skjule sin egen sorg for å ikke belaste de andre i familien sin mer. Det kan føles ut som man blir voksen raskt.

Sorg oppleves forskjellig fra person til person, og det er ingen «riktig» måte å reagere på.

I sorg er det vanlig å pendle mellom å kjenne på tapet over den man har mistet og samtidig forsøke å gå videre i livet. Dette kalles toprosessmodellen for sorg.

Noen dager kan være ekstra vanskelige. Mange opplever bursdager, jul, datoen for selvmordet og andre merkedager som spesielt vanskelige. Det kan være lurt å ta ekstra vare på seg selv disse dagene.