Hva kan du gjøre når noen har mistet i selvmord?

Man kan hjelpe ved å være sammen med den som har mistet i selvmord, vise at man bryr seg, for eksempel gjennom praktisk hjelp. En av de viktigste tingene man kan gjøre, er å lytte. La den etterlatte snakke når han/hun er klar for det.

Vær tålmodig, en viktig del av bearbeidelsen til den sørgende er å fortelle sin historie gang på gang.

Unngå å gi råd om hvordan han eller hun skulle eller burde reagere, mennesker sørger ulikt. Noen foretrekker å være for seg selv, mens andre opplever det som godt å ha mennesker rundt seg.

Hvis den som har mistet ikke ønsker å snakke, respekter dette uten å trekke den slutning at han/hun ikke sørger, fordi de ikke viser det offentlig. Respekter at mennesker sørger ulikt. For noen er det naturlig å gå videre med sine liv relativt raskt, mens andre trenger lengre tid.

Barn som har mistet i selvmord

Sørgende barn og ungdom trenger spesiell omsorg og oppfølging, siden foreldre ofte kan være overveldet av egen sorg. Det kan være vanskelig for barn og ungdom hvis omgivelsene spør om hvordan det går med foreldrene, eller sier ting som «Nå må du ta vare på moren din», uten å bekrefte at de unge selv trenger støtte og omsorg.

Hvis den som har mistet ønsker det, kan man tilby seg å finne ut av hva slags tilbud hjelpeapparatet har. Ofte kan et fylkeslag hos oss i LEVE bistå den som har mistet.