Hva kan du si?

Utrykk medfølelse så raskt som mulig, det blir ofte vanskeligere om man utsetter det. Hvordan den som har mistet i selvmord reagerer, gir en følelse av om det er ok å snakke om det som har skjedd eller ikke.

Det kan være vanskelig å snakke om døden, men det er bedre å si “Jeg vet ikke hva jeg skal si” enn å unngå den som sørger.

Ikke spør så mye om detaljene rundt dødsfallet men la den som har mistet komme med så mye informasjon som han/hun ønsker.

Noen ganger er det usikkerhet om det var et selvmord eller ikke. Unngå å bidra til spekulasjoner. Det beste du kan gjøre er å bidra med praktisk hjelp og vise emosjonell støtte til den som sørger.

Gjenta din tilgjengelighet for støtte og minn den som har mistet om å søke hjelp fra profesjonelle støttesystemer som terapeuter eller fellesskap som LEVE.