Hva kan jeg si til andre?

Du må kjenne på om det er rett å fortelle om det som har skjedd og hvor åpen du skal være. Vi anbefaler åpenhet, da andre rundt deg kan være en støtte for deg i sorgen. Hemmeligheter kan bli en byrde og det kan være vanskelig å vite hvem man har sagt hva til. Så det å være ærlig og åpen om det som har skjedd kan føles godt.

På Unge LEVEs ungdomssamling kan du møte andre som har mistet noen i selvmord på din alder. Det å snakke med andre i lignende situasjon kan være lindrende i sorgprosessen.