Hva skal jeg si om jeg har selvmordstanker?

Å snakke om følelser og redsel kan være veldig vanskelig.

Kanskje du føler at du ber om hjelp hele tiden, men at du ikke blir tatt på alvor.

Uansett kan det være vanskelig for de rundt deg å forstå at du virkelig er i krise og trenger hjelp. Det er lett å forstå at noen har det vondt hvis de har blitt hardt skadet eller er fysisk syke. Følelsesmessig smerte kan ikke ses, men kan være like uutholdelig. Det er det ikke alle som vet.

Men å snakke om det vanskelige kan være som å skru på et lys i et mørkt rom. Det som vi trodde lå i mørket blir mindre eller forsvinner helt.

Når du ber om hjelp, kan det være vanskelig å vite hva du skal si eller hvordan du skal si det. Det kan være lettere hvis du planlegger det. Det kan du gjøre ved å snakke med Kirkens SOS eller Mental Helses hjelpetelefon for råd.

Vær åpen og ærlig om hvordan du har det. Da er det enklere for andre å forstå deg og hjelpe deg. Husk at det ikke er farlig å snakke om selvmordstanker. Det å snakke om tankene dine kan hjelpe deg med å finne løsninger og få trøst og støtte.