Hvor kan jeg få hjelp?

Det finnes mange steder du kan få hjelp.

Fastlegen

Fastlegen kan støtte deg og gi deg oppfølging, sørge for at du vet om andre hjelpetiltak, gi deg sykemelding og henvise deg videre dersom du har behov for annen hjelp.

Helsesykepleier

Helsesykepleier på din skole eller helsestasjon kan ha samtaler med deg over tid. Helsesykepleier kan med ditt samtykke snakke med lærerne dine eller dine foreldre om du ønsker det, slik at de lettere forstår det du går gjennom.

Sorggrupper

Å snakke med andre er ofte noe av det som lindrer mest i sorgprosessen. I en sorggruppe kan man dele følelser og uttrykke sin sorg sammen med noen som ”virkelig forstår”. De vonde opplevelsene anerkjennes og får plass. LEVE tilbyr sorggrupper. Det finnes en oversikt over sorggrupper i regi av ulike organisasjoner som du kan se her.

Kriseteam

Kriseteam har ansvar for oppfølging av deg etter et selvmord inntil ett år. De skal bistå i den akutte fasen og henvise deg videre til riktig hjelpeinstans. Alle kommuner skal ha et kriseteam, men det er dessverre ikke alle som i praksis har dette eller at alle føler de har fått god oppfølging.

Studenttjenester

Studentprest, studenthumanist og studenthelsetjeneste er ofte tilgjengelig på høgskoler og universiteter. Her kan du få samtaler og oppfølging. Noen studiesteder tilbyr også sorggrupper for studenter.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste kan være et tilbud gjennom din arbeidsplass.

LEVE og Unge LEVE

Vi kan være en støtte for deg gjennom likepersonstilbud, sorggrupper og møteplasser der du bor. Både forskning og vår erfaring viser at det hjelper å snakke med andre som har opplevd det samme som deg.

Hjelpetelefoner og hjelpechat

Det tilbys mange anonyme tilbud hvis du ønsker å snakke med noen.
Rådet for psykisk helse har laget en oversikt over alle hjelpetelefoner og chatter.