Hvor kan man få hjelp og støtte?

Hvem finnes i livet til den som strever og kan være i stand til å støtte akkurat nå?

Nedenfor er noen forslag til forskjellige personer og kilder til støtte ved selvmordstanker:

  • Fastlegen
  • En venn, forelder, partner eller andre familiemedlemmer
  • En lærer, universitetslærer eller noen andre man stoler på
  • En sosialarbeider eller rådgiver
  • En kollega eller nabo
  • En hjelpetelefon
  • En prest

Hvilken hjelp man trenger kommer an på hvilke utfordringer man opplever og hva som ligger bak selvmordstankene. Det er ikke alltid like lett å vite hva det er, men å snakke om det kan hjelpe en til å finne ut av det. 

Fastlegen har informasjon om ulike lavterskeltilbud der man bor og kan sende henvising til psykolog eller annen behandling i kommunen eller i spesialisthelsetenesten.

Man kan alltid ringe Kirkens SOS. De er flinke til å lytte og kan ofte hjelpe en til å finne nye måter å tenke på ens egen situasjon.

Mange finner også god hjelp til selvhjelp gjennom støtteorganisasjoner for forskjellige utfordringer. Du finner en liste over slike organisasjoner her.