Hvordan håndterer jeg sorgen?

Sorg kommer i bølger, så det er normalt at sorgen kan komme og gå gjennom livet. Det er lurt å akseptere følelsene som kommer, snakke åpent med noen om det man føler på og vite at sorgprosessen tar tid.

Snakke med noen om hvordan du har det

Å snakke åpent om hva som har skjedd og hvordan man har det, ser vi ofte hjelper. Å få forståelse fra andre og oppleve støtte kan gjøre at du føler deg mindre alene. For de rundt deg kan det bli lettere å forstå hva du har behov for og når.

Å snakke med andre som har mistet

For mange hjelper det å snakke med noen som har opplevd det samme eller lignende som en selv. Det hjelper å normalisere følelser, tanker og reaksjoner man kan ha. Man kan føler seg mindre ensom da det er noen «som forstår» hva du går gjennom. Et slikt fellesskap har vi i Unge LEVE. Det å møte andre unge etterlatte og berørte av selvmord der du bor, på våre digitale treff eller vår ungdomssamling kan være en god arena til å snakke med andre.

Passe på dine behov

Å få nok søvn og mat er grunnleggende for oss. Det er viktig når man er i sorg, da man får samlet krefter gjennom å sove og spise godt. Hvis du ikke får sove i løpet av et par dager, bør du snakke med fastlegen din og få hjelp til dette.

Rutiner

For mange er det godt å fortsette med sine rutiner og hverdag som å gå på skole, jobb, være sosial med venner og sine vanlige aktiviteter. Det kan gi et pusterom fra sorgen. Noen trenger tid borte fra skole eller jobb, da bør man snakke med fastlegen sin.

Sette av tid til å sørge

Det høres kanskje rart ut, men det kan være fint å sette av tid til å sørge.

Forskning har vist at man pendler mellom å gå inn i sorgen og tenke på personen man har mistet, samtidig som man forsøker å gå videre i livet. Det kan være lurt å forsøke å veksle mellom dette. Det kan du gjøre gjennom å sette av tid til å sørge gjennom å høre på musikk, se på bilder av den du har mistet eller tenke på den du savner. Ved å forsøke å utsette tankene som oppstår til tiden du har satt av til å sørge, så får du noe pause fra sorgen. Pause fra sorgen kan du få gjennom å gjøre noe du har glede av, trene eller være sammen med andre.

Selvhjelpsteknikker

Det finnes verktøy for å håndtere vanskelige følelser. Det å ha kontroll på pusten kan være med å dempe angst og stress. For noen hjelper det å skrive – skriv ned det du tenker.

Unge LEVE har laget nettsiden Ungdom og sorg sammen med LUB – Landsforeningen for uventet barnedød. Her kan du finne flere råd til selvhjelpsteknikker.