Hvorfor får en selvmordstanker?

Alle kan få selvmordstanker, av forskjellige grunner. Mange som kontakter krisetelefoner forteller at de føler seg suicidale fordi de føler seg isolerte og alene, fordi noe har skjedd som føles for overveldende, fordi alt føles vanskelig eller kanskje fordi de føler seg fanget og ute av stand til å flykte fra en situasjon.

Noen får selvmordstanker hvis de sliter med kroniske smerter, fysiske helseproblemer, psykiske helseproblemer eller eksistensielle problemer.

Vanskelige livserfaringer kan også føre til at man får selvmordstanker. For eksempel misbruk, overgrep, samlivsbrudd, jobbtap, utenforskap, pengebekymringer, avhengighet, mobbing, sorg og bekymringer omkring seksualitet.

Selvmordstanker kan også oppstå selv om det føles som om livet går bra. Da kan en få skyldfølelse; spesielt hvis en sammenligner seg selv med andre som en forestiller seg har det verre enn seg.