Noen truer med selvmord – hva gjør jeg?

Trusler om selvmord kan skje når mennesker opplever tap av kontroll eller ære. Det kan tolkes som ekstrem kontrollerende atferd og det er ikke en akseptabel måte å kommunisere på.
Den som blir utsatt for truslene kan føle seg fanget og ute av stand til å gjøre det som føles riktig for dem. De trenger beskyttelse og hjelp.
Den som truer med selvmord, er selv i krise. Vedkommende trenger hjelp til å håndtere krisen og til å kommunisere behovene sine på en god måte. De må tas på alvor fordi det er en myte at de som truer med selvmord ikke gjennomfører det.
  1. Den som blir utsatt for truslene må beskyttes. De trenger hjelp til å sette tydelige grenser overfor den som truer.
  2. Den som truer trenger hjelp til å håndtere krisen de befinner seg i. De trenger hjelp til å finne andre måter å gjenvinne kontroll over livet sitt på, enn å true med å gjøre slutt på det. Et liv som er avsluttet blir det aldri mulig å få kontroll på.
  3. Tenk også: Er det andre som vet om truslene? Kan de trenge hjelp?