Statistikk og nøkkeltall om selvmord i Norge

Selvmordstall for 2022

Det var 610 selvmord i 2022. Av disse var 436 menn og 174 kvinner. Dette tilsvarer en rate på 17,9 for menn og 7,2 for kvinner per 100 000 innbyggere.

Viken fylke hadde flest selvmord med 138 i 2022. Dette tilsvarer en rate på 12,2 per 100 000 innbyggere over 10 år. Viken er etterfulgt av Oslo med 77 selvmord (12,3 per 100 000) og Vestland med 66 selvmord (11,6 per 100 000). Nordland hadde den høyeste selvmordsraten (17,1 per 100 000), etterfulgt av Innlandet (15,4 per 100 000) og Vestfold og Telemark (14,9 per 100 000). Trøndelag hadde den laveste selvmordsraten (9,4 per 100 000 innbyggere over 10 år).

I 2022 var august måneden med høyest antall selvmord (64 selvmord), etterfulgt av oktober og mars med 61 og 59 selvmord. Februar måned hadde  lavest antall selvmordshendelser med 29 selvmord.

Andre fakta om selvmord:

  • To av tre av de som tar livet sitt er menn.
  • Median alder for selvmord er 47 år, det vil si at halvparten er eldre og halvparten yngre enn 47 år når de tar livet sitt.
  • Rundt 6500 er etterlatte og berøres av selvmord hvert år.
  • 4000-6000 personer forsøker å ta livet sitt hvert år.
  • Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år.

Oppdaterte tall for 2023 kommer i juni.