Statistikk og nøkkeltall om selvmord i Norge

Selvmordstall for 2023

Det var 693 selvmord i 2023. Av disse var 495 menn og 198 kvinner. Dødelighetsraten, antall selvmord per 100 000 innbyggere, er på nivå med 2018. Før dette må vi helt tilbake til 1999 for å finne en høyere dødelighetsrate.

Akershus fylke hadde flest selvmord med 92 i 2023. Dette tilsvarer en rate på 13,1 per 100 000 innbyggere over 10 år. Akershus er etterfulgt av Rogaland med 67 selvmord (14,1 per 100 000) og Oslo med 63 selvmord (9,8 per 100 000). Telemark hadde den høyeste selvmordsraten (18,2 per 100 000), etterfulgt av Finnmark (17,5 per 100 000) og Troms (17,3 per 100 000). Oslo og Vestland hadde den laveste selvmordsraten (9,8 per 100 000 innbyggere over 10 år).

I 2023 var september måneden med høyest antall selvmord (71 selvmord), etterfulgt av august og  mai med 67 selvmord. April måned hadde  lavest antall selvmordshendelser med 45 selvmord.

Andre fakta om selvmord:

  • To av tre av de som tar livet sitt er menn.
  • Median alder for selvmord er 47 år, det vil si at halvparten er eldre og halvparten yngre enn 47 år når de tar livet sitt.
  • Rundt 6500 er etterlatte og berøres av selvmord hvert år.
  • 4000-6000 personer forsøker å ta livet sitt hvert år.
  • Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år.