Selvmord i media – Vær Varsom-plakaten

Fra unngå til hvordan

Styret i Norsk Presseforbund har vedtatt en ny formulering av Vær varsom-plakatens punkt 4.9 om hvordan selvmord omtales i media. LEVE er godt fornøyd med resultatet fordi endringen gjenspeiler at det ikke er omtalen av selvmord i seg selv som er problematisk, men måten det gjøres på.

Punktet om selvmord i Vær Varsom-plakaten har lenge vært gjenstand for debatt. Det har skjedd mye både med åpenhet i samfunnet rundt selvmord og forståelsen for hvor viktig det er å omtale dette samfunnsproblemet.

Slik blir det nye punkt 4.9:

«Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til dem som er direkte berørt. Vær Varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen.»

Ny veileder for journalistikk om selvmord

Redaktørforeningen vil ta initiativ til å få utarbeidet en veileder for journalistikk om selvmord i starten av 2024. Et viktig funn i 4.9-utvalgets arbeid var hvor mye frykten for å gjøre feil preger arbeidet med saker om selvmord. En veileder vil kunne bidra til å styrke journalister og redaktører i disse sakene, og gi mer utfyllende veiledning enn det er plass til i Vær Varsom-plakaten.