Ungdom som har mistet noen i selvmord

Unge mennesker i sorg vil oppleve den samme variasjon og intensitet i følelser som voksne. Dette kan virke skremmende, og mange vil engste seg for hvordan de skal mestre situasjonen.

Ungdomstiden er en brytningstid som ofte medfører usikkerhet og sterke følelser, sorgen vil forsterke dette. Det er viktig å forsøke å akseptere følelsene som kommer, og ikke undertrykke disse. Å snakke om følelsene kan hjelpe til å forstå at dødsfallet har skjedd.

Å miste mamma eller pappa

Ungdom som har mistet mor eller far, kan føle seg skremt, sviktet og sint over å ha blitt forlatt. Noen føler seg også såret over at mor eller far tilsynelatende ikke elsket dem nok til å ville leve videre.

Mange unge mennesker i sorg forteller at de må skjule sin egen sorg for å unngå å belaste familien ytterligere. Rollene i familien endres, noe som kan medføre en opplevelse av å bli voksen for fort. Det er viktig at ungdommer er oppmerksomme på egne behov. Å gå ut med venner og fortsette med vanlige aktiviteter vil være en hjelp i sorgarbeidet.

Å miste et søsken

Ved tap av søster eller bror mister man en som man har vokst opp sammen med og kanskje har kjent hele livet. I søskenforhold inngår krangler, diskusjoner, sjalusi, kjærlighet og omsorg. Disse sammensatte og komplekse følelsene blir ofte sentrale i sorgarbeidet. Skyldfølelse, tanken på hvordan selvmordet kunne vært forhindret, sinne mot avdøde, er vanlige reaksjoner.

Foreldre kan være så overveldet av egen sorg at de ikke makter å se de unges behov. Det kan være nyttig å finne en annen voksen slektning eller venn av familien å snakke med. Noen ganger idealiseres den som er død, og urealistiske forventninger blir plassert på gjenlevende søsken. Ingen kan forvente at gjenlevende barn skal ta plassen etter den som er død. Det kan være til hjelp å snakke med noen som har hatt en liknende erfaring.

Å miste en venn i selvmord

Å miste en venn vil være en opprivende og dramatisk hendelse. Mange kjenner fortvilelse og skyldfølelse over ikke å ha forstått hvor ille han eller hun hadde det. Andre venner kan være en støtte i denne situasjonen, og vennene kan møtes for å dele tanker og minner. Det kan også være til hjelp å besøke avdødes familie.

Hos Unge LEVE kan etterlatte mellom 15 og 35 år oppleve felleskap og støtte.