Løkkehaven, i Steinhuset bak Røde Kors i Sandvika

  1. Arrangementer
  2. Steder
  3. Løkkehaven, i Steinhuset bak Røde Kors i Sandvika
Arrangementer at this sted
I dag

LEVEtreff i Sandvika

Løkkehaven, i Steinhuset bak Røde Kors i Sandvika Elias Smiths vei 5,Sandvika

Vi ønsker at LEVEtreffene skal være et møtepunkt hvor du som har mistet noen i selvmord opplever det trygt å være og hvor det å snakke om selvmord er selvfølgelig, og ikke et tema som en synes det er vanskelig å bringe på bane. Det vi snakker om på treffene, blir der.    

LEVEtreff i Sandvika

Løkkehaven, i Steinhuset bak Røde Kors i Sandvika Elias Smiths vei 5,Sandvika

Vi ønsker at LEVEtreffene skal være et møtepunkt hvor du som har mistet noen i selvmord opplever det trygt å være og hvor det å snakke om selvmord er selvfølgelig, og ikke et tema som en synes det er vanskelig å bringe på bane. Det vi snakker om på treffene, blir der.    

LEVEtreff i Sandvika – sommeravslutning

Løkkehaven, i Steinhuset bak Røde Kors i Sandvika Elias Smiths vei 5,Sandvika

Vi ønsker at LEVEtreffene skal være et møtepunkt hvor du som har mistet noen i selvmord opplever det trygt å være og hvor det å snakke om selvmord er selvfølgelig, og ikke et tema som en synes det er vanskelig å bringe på bane. Det vi snakker om på treffene, blir der.