VID Oslo Biblioteket, Rom D18-112AUD

  1. Arrangementer
  2. Steder
  3. VID Oslo Biblioteket, Rom D18-112AUD
Arrangementer at this sted
I dag

Fagdag i skriving og fortelling som redskaper i sorgstøttearbeid

VID Oslo Biblioteket, Rom D18-112AUD Diakonveien 18,Oslo,Oslo,Norge

I løpet av fagdagen vil forelesere med mye erfaring om tema, presentere aktuelle teorier og metoder som kan være til hjelp og nytte for alle i sorgstøttefeltet. Fagdagen er gratis, og deltakere vil ha mulighet til å kjøpe eventuell lunsj i skolens kantine. Om foreleserne Oddgeir Synnes er professor i helsehumaniora ved VID vitenskapelige høgskole…