LEVEs prosjekter høsten 2018

SAMARBEIDSPROSJEKTER FYLKESLAG:   Likemannssamarbeid mellom LEVE Rogaland og LEVE Agder Aust-Agder og Vest-Agder fylkeslag har nylig slått seg sammen til ett fylkeslag: LEVE Agder. Det krever en god del innsats for fylkeslaget å etablere en god likemannstjeneste på tvers av de to «gamle» fylkeslagene. Det er et bredt område som skal dekkes. LEVE Rogaland har…

Publisert: 02. oktober 2018

Foto av Tracey Hocking/ Unsplash

SAMARBEIDSPROSJEKTER FYLKESLAG:

 

Likemannssamarbeid mellom LEVE Rogaland og LEVE Agder

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeslag har nylig slått seg sammen til ett fylkeslag: LEVE Agder. Det krever en god del innsats for fylkeslaget å etablere en god likemannstjeneste på tvers av de to «gamle» fylkeslagene. Det er et bredt område som skal dekkes. LEVE Rogaland har en aktiv og god likemannstjeneste, og skal gjennom den bistå LEVE Agder med etablering og møteplass for deres likemannstjeneste. Om du ønsker å vite mer, kontakt leder i LEVE Rogaland på e-post: [email protected]

 

Kurs i yoga og mindfulness i regi av LEVE Oslo og LEVE Akershus

Leder i LEVE Oslo, Monica Smith, er instruktør i yoga og mindfulness, og vil lede et tre

Foto av JD Mason på Unsplash

timers kurs i studio64 sine lokaler på Majorstua i Oslo. www.studio64. Yoga er en flere tusen år gammel metode som særlig legger vekt på å forene kropp og sinn. Pusten er sentral, og gjennom øvelser og bevissthet regulerer man pusten og demper negativt stress. LEVE har tilbudt Monicas yogakurs ved enkelte av sine samlinger for selvmordsetterlatte, med meget gode tilbakemeldinger. Monica underviser på en rolig og tilgjengelig måte, og du trenger ikke å ha noen forkunnskaper i yoga. Det er plass til 20 personer. Dato for kurset kommer, følg med på hjemmesiden og LEVEs Facebook eller kontakt LEVE Oslo på: [email protected].

 

LEVE Akershus og LEVE Oslo inviterer til Litteraturhuset i Oslo 4. desember kl 19.00-20.30.

LEVE Akershus og LEVE Oslo inviterer til førjulsprat med Else Kåss Furuseth med fokus på menn og åpenhet. Du vil møte fagpersoner og etterlatte i panelet. Det vil også bli muligheter for spørsmål fra salen.

Du kan lese mer og melde din interesse for arrangementet her. 

Møtet er åpent for alle og med fri entré.
Velkommen!

 

EXTRASTIFTELSESPROSJEKTER:

 

 

La menn være menn

La menn være menn: en ren støttegruppe for selvmordsetterlatte menn. Støttegruppen  
er et pilotprosjekt for og med selvmordsetterlatte menn i Oslo og omegn. Målet er å utvikle gode rammer for mer aktivitetsbaserte støttegrupper for menn, som et alternativ til ordinære, blandete sorggrupper. Prosjektet er basert på studier som gjennom mange år viser at menn og kvinner ofte har ulik tilnærming til sorgbearbeiding. Menn rapporterer at de ofte kan oppleve ordinære blandete sorggrupper som en mindre god arena for å snakke om sin sorg og sine følelser, blant annet fordi kvinners tilnærming til sorgbearbeiding kan oppleves styrende. Les mer om prosjektet og støttegruppen her.

 

LEVE-BOK

LEVE skal gi ut bok i forbindelse med 20-årsmarkeringen i 2020, med fokus på historikk, status og fremtidsutfordringer ved selvmord i Norge. På landsmøtet i 2016 vedtok LEVE at sorgarbeid og selvmordsforebygging skulle stå som to likestilte formål for LEVE. Åpenhet skulle være et overordnet mål for alt arbeidet LEVE engasjerer seg i. Ett av målene med boken er også å løfte frem nye potensielle forskningstemaer innenfor selvmord og selvmordsforebygging, med selvmordsetterlattes stemmer som kilde. Et annet viktig mål er å synliggjøre hvordan selvmordsetterlatte har bidratt til, og fortsatt vil bidra til, å skape mer åpenhet. Det fører igjen til bedre ivaretakelse av etterlatte, og til at vi snakker mer om selvmord og selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv. Betydningen av postvention-perspektivet – god sorgstøtte for selvmordsetterlatte i et forebyggingsøyemed – vil stå sentralt gjennom hele boken, både i fortid, nåtid og inn i fremtiden.

 

Jeg valgte livet

En selvmordsforebyggende opplysningskampanje rettet mot suicidales familie, venner og nære omkrets. Vi skal bl.a. lage en filmserie med 10 korte filmsnutter, der vi intervjuer mennesker som tidligere har hatt selvmordstanker. Filmen skal hovedsakelig vises gjennom en digital kampanje på nett. Det er ikke uvanlig at selvmordsetterlatte har hatt selvmordstanker etter et selvmord. LEVE vil derfor invitere selvmordsetterlatte som tidligere har hatt slike tanker, til enkelte samlinger, for å lære mer om deres erfaringer og om hva som gjorde at de ombestemte seg. Noen av de som er tilstede ved disse samlingene vil bli spurt om å bli intervjuet på film. Ønsket er å vise ulike mennesker, menn og kvinner, med ulike historier og liv, slik at så mange som mulig av seerne kan identifisere seg med filmens budskap. Film og digital kampanje lages av Bravissimo Kommunikasjonsselskap. Kontakt oss om du er interessert i å høre mer, og om du kanskje vil være en av dem som formidler sine erfaringer på samling og/eller film.

 

Kontakt:

Ønsker du å vite mer om LEVEs prosjekter, send en e-post til Terese Grøm, fag- og frivillighetsrådgiver i LEVE. E-post: [email protected]. Legg gjerne igjen ditt telefonnummer i e-posten, om du ønsker å bli ringt opp.