Vel gjennomført seminar på Litteraturhuset

Kveldens tema var «Forebygging for postpandemi – Betydningen av lavterskeltilbud» og kvelden var delt inn i 3 deler.  Del 1: Barn og unges psykiske helse – Hva skjer med lavterskeltilbud? Pål Iden fra UKOM (statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten) holdt en spennende innledning for oss om hvem UKOM er og hva de gjør.  De…

Publisert: 08. september 2021

Presentasjoner_plakater_page-0001

Kveldens tema var «Forebygging for postpandemi – Betydningen av lavterskeltilbud» og kvelden var delt inn i 3 deler. 

Del 1: Barn og unges psykiske helse – Hva skjer med lavterskeltilbud?

Pål Iden fra UKOM (statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten) holdt en spennende innledning for oss om hvem UKOM er og hva de gjør. 

De har laget en rapport om barn og unges psykiske helse i forbindelse med korona-pandemien, og det er denne rapporten som danner grunnlaget for kveldens samtale panel. 

Fra venstre: Terese Grøm, Vilde Lindquister, Maria J. Bjerke og Pål Iden. 

Panelet bestod av Vilde Lindquister fra Rask Psykisk Helsehjelp Nordstrand, Maria J. Bjerke, statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet og Pål Iden, direktør i UKOM. Samtaleleder var generalsekretær i LEVE, Terese Grøm.

Samtalen ble et spennende innslag, hvor det b.la ble diskutert dette opplevde gapet mellom hva kommunene ønsker og har behov for versus øremerkede midler og føring fra staten. Hvorfor er det så vanskelig, tilsynelatende, å få gode lavterskeltilbud opp og stå, og fungere over tid? Mangler det kompetanse? Eller trenger vi flere helsearbeidere? Eller er det økonomien det står på? Her fikk vi mange gode innspill. Ikke minst det at barn og unge ble glemt på det tidspunktet oppbyggingsarbeidet av lavterskel- og behandlingstilbud startet for alvor på psykisk helse i kommunene. Det ble også påpekt at folkehelseaspektet innen psykisk helse er forholdsvis nytt, hvor kunnskap, metoder og verktøy ikke har fått etablert seg godt nok enda. Flere kommuner sliter med oversikt og hvordan samhandling skal foregå. Andre punkter panelet kom frem til var betydningen av lavterskeltilbud som tilbyr nærhet og fysiske menneskemøter. Arenaer for tilhørighet er viktig, samt det å bygge ut eksisterende lavterskeltilbud for å forsterke både nok hender og god nok kompetanse. Som Iden i sitt innledende innlegg påpekte, er også formalisering av samspill med frivillige organisasjoner en mangelvare. Til slutt: Vi må begynne å gjøre mer basert på all den gode forskningen som allerede foreligger. Noe som passer godt med årets tema for Verdensdagen; Å skape håp gjennom handling.

 

Del 2: Økonomi som risikofaktor for selvmord

Kveldens andre del åpnet med en sterk og personlig historie fra Ole Johan Rosenstrøm. Det finnes mange risikofaktorer for selvmord, og økonomi er en av dem. Ole Johan gav oss et godt og sårt innblikk i hva gjeld, personlige kriser og samlivsbrudd kan føre til, og hvor alvorlig det kan bli før man får riktig hjelp.

Etter å ha fortalt sin historie fikk vi en fin dialog mellom Rosenstrøm og Guro Sollien Eriksrud fra Smart Økonomi. Økonomi er vanskelig å snakke om, og kanskje særlig blant menn. God økonomi er ofte et symbol på suksess og vellykkethet, og det ligger mye identitet i det å lykkes her i livet. Det kan være tabu å snakke om økonomi, og det ligger mye skam og vonde følelser rundt det. Ikke minst fordi ens egen livskrise og livssituasjon blir så synlig når konkurs og andre økonomiske vanskeligheter blir kjent for familie, venner og omverdenen. Og som Eriksrud påpeker; man kan kanskje ikke løse alle sine problemer ved å ha god økonomi, men det kan være veldig ødeleggende og føles som en siste spiker i kista når økonomien ikke strekker til.

Guro Sollien Eriksrud og Ole Johan Rosenstrøm

 

Vi fikk også et nydelig musikalsk innslag av Andreas Humlekjær, bedre kjent under artistnavnet Humle.

Humlekjær skriver låter om både det fine og det vanskelige i livet, og i debutplata hans «Alt er bra nå» får vi et unikt, nært og inderlig innblikk i artistens liv på både godt og vondt de siste 10 årene. 

 

Del 3: Utdeling av årets Olafpris.

Vi delte i kveld også ut Olafprisen. Årets vinner er Soldataksjonen 2021 og prisen ble mottatt av Anette Hyldmo, landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO)

Årets prisvinner: Soldataksjonen 2021. I midten ser vi Anette Hyldmo, Landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, som mottok prisen på vegne av Soldataksjonen.

Fagutvalget sier b.la dette om årets prisvinner:

“Året 2021 har den årvisse kampanjen «SOLDATAKSJONEN» temaet Psykisk helse. Aksjonen tar på alvor den viktige rollen forsvaret har overfor unge mennesker.  Svært mange unge, både gutter og jenter, er innom forsvaret i en fase av livet der det å få økt kunnskap om psykisk helse kan forebygge selvmord.  I tillegg har Soldataksjonen i år slagordet «Vi kjemper våre kamper sammen»,  hvilket eksplisitt viser til at de i tillegg til å skape åpenhet om psykiske plager skal bidra til at folk søker hjelp. Dette blant annet for å forebygge selvmord, noe Fagutvalget vektlegger som svært viktig.  Aksjonens talsperson viser til at selvmord er et stort folkehelseproblem og at i Forsvaret er det i gjennomsnitt en til to tilfeller av selvmord i året. På aksjonens nettsider skriver kampanjens ledere at «…Temaet er skremmende, men vi må likevel prate om det. Soldater skal kjenne til faresignalene ved selvmord, og vite hvordan man kan gripe inn og hvem som skal varsles. I Forsvaret har vi personell med kompetanse innen selvmord og forebyggende arbeid som kan bidra i aksjonen gjennom kurs eller foredrag om selvmordsforebygging …»

 

Seminaret ble også streamet, og opptaket kan du se HER
Vil du lese mer om Verdensdagen for selvmordsforebygging? Se vår samleside HER