Sorgstøtte og forebygging går hånd i hånd – nye avtaler med RVTS og VIVAT

Vivat selvmordsforebygging Vivat selvmordsforebygging tilbyr opplæring i hvordan man kan bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer. Leder for LEVE selvmordsforebygging,…

Publisert: 01. mars 2023

21
Vivat selvmordsforebygging

Vivat selvmordsforebygging tilbyr opplæring i hvordan man kan bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer.

Leder for LEVE selvmordsforebygging, Nina Danielsen, sier om samarbeidet:

– Vi er glade for at LEVE nå har inngått en formell samarbeidsavtale med Vivat Selvmordsforebygging. Vi skal promotere hverandres tilbud og treffes jevnlig for gjensidig fagutveksling. Vivat har 200 kursledere over hele landet som har holdt evidensbaserte kurs i over 20 år. Vi tenker at mange kan ha nytte av et slikt kurs. Så hvis du er interessert i å lære mer om selvmordsforebygging kan du melde deg på et av Vivat sine åpne kurs.

Se oversikt over alle kursene i Vivat her. https://vivatselvmordsforebygging.net/kurstilbud/
Kurskalender: https://vivatselvmordsforebygging.net/events/kategori/kurs/

Utvikling av sorgstøttetilbud

RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har fem regionsentre; i Nord, Midt, Vest, Sør og Øst Norge. Sentrene skal være en tjeneste for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet. Senteret skal bidra til økt kompetanse i tjenesteapparatet om å forebygge, avdekke, avverge og følge opp selvskadings- og selvmordsproblematikk. RVTS har et spesifikt oppdrag fra Helsedirektoratet om å samarbeide med LEVE om utvikling av sorgstøttetilbud.

LEVEs fylkeslag dekker de samme geografiske områder som RVTS dekker gjennom sine regionsentre. Et felles mål for RVTS og LEVE er å bedre sorgstøttetilbudet til etterlatte og berørte ved selvmord. Gjennom av tilrettelegges for gjensidig fagutveksling.

Avtalen inneholder hovedpunkter for samarbeid mellom RVTS og LEVE. Utover det kan hvert enkelt RVTS-senter lage lokale føringer for samarbeidet med LEVEs fylkeslag i sin region.

Informasjon om samspillet mellom likepersoner i fylkeslag, likepersonsveiledere i LEVE og RVTS Veiledere, utdypes i Veileder for likepersonsveileder: For deg som er likepersonsveileder – Leve