Sorggruppe for pappaer

Fransiskushjelpen vil i samarbeid med LEVE sette opp en sorggruppe for pappaer som har mistet barn i selvmord. Gruppen blir ledet av to pappaer som selv har mistet barn, og vil ha regelmessige møter utover høsten.

Publisert: 27. mai 2024

Illustrasjon av en hånd som holder oppe en mann som sitte alene. Et bilde på at vi som samfunn kan redde liv hver dag.

Å delta i en slik sorggruppe gir deltakerne et forum for å bearbeide sin sorg, motta støtte i sorgarbeidet og gir mulighet for å høste av andres erfaringer.

Den typiske deltakeren er en som kanskje nylig har mistet sitt barn, eller en som har mistet sitt barn for en tid tilbake og først nå føler behov for å bearbeidet sorgen.

Tilbudet er gratis og program blir satt opp i løpet av sommeren. Alle samtaler og ytringer i slike sorggrupper forblir fortrolige.

Vi i Pappanettverket kan skrive under på at å delta i en slik sorggruppe vil hjelpe de fleste av oss i en tung tid der alt overskygges av bunnløs sorg.

Er du interessert, ta kontakt på [email protected]