Pappanettverket

Illustrasjon av en hånd som holder oppe en mann som sitte alene. Et bilde på at vi som samfunn kan redde liv hver dag.

Innleder, Kari Dyregrov. Kari er professor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er også forfatter og har en vidstrakt bakgrunn, blant annet innen fysioterapi, psykisk helse og konsekvenser av selvmord.  …

Les mer

Pappanettverket

Illustrasjon hvor en mann bærer en bør av tunge tårer

Møtene følger vår faste mal, med en innleder og med mulighet for refleksjoner og samtaler etterpå. Mer informasjon kommer. Alle møtene avholdes med start klokken 17.30 i møterom Blankvann i…

Les mer

Pappanettverket

Møtene følger vår faste mal, med en innleder og med mulighet for refleksjoner og samtaler etterpå. Mer informasjon kommer. Alle møtene avholdes med start klokken 17.30 i møterom Blankvann i…

Les mer

Pappanettverket

Illustrasjon av en hånd som holder oppe en mann som sitte alene. Et bilde på at vi som samfunn kan redde liv hver dag.

Møtene følger vår faste mal, med en innleder og med mulighet for refleksjoner og samtaler etterpå. Mer informasjon kommer. Alle møtene avholdes med start klokken 17.30 i møterom Blankvann i…

Les mer

Pappanettverket

Blomtstereeng med gule blomster i soloppgang

Møtene følger vår faste mal, med en innleder og med mulighet for refleksjoner og samtaler etterpå. Mer informasjon kommer. Alle møtene avholdes med start klokken 17.30 i møterom Blankvann i…

Les mer

Lysmarkering i Oslo

En kvinne tenner lys for en person hun har mistet i selvmord

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres på Universitetsplassen i Oslo. Vi tenner lys for de vi har mistet, for de som sliter, for etterlatte. Vi tenner lys for håpet.

Les mer

Til deg som har mistet i selvmord

Et hjerte tegnet på en vindusrute, i vakkert lys

Samarbeidsdesken er et felles journalistisk samarbeid mellom NRK, Senter for undersøkende journalistikk og Landslaget for Lokalaviser, som består av over 110 lokalaviser. Vi arbeider for tiden med et undersøkende prosjekt…

Les mer