Hvem kan hjelpe?

LEVE har ingen direkte hjelpetjeneste eller krisetelefon, men det finnes mange som kan og vil hjelpe. Mange selvmordsnære som har fått hjelp og støtte lever i dag gode liv! Tenk…

Les mer