Likepersoner i LEVE

Likepersonstjenesten er en av grunnpilarene i LEVE, og et viktig tilbud til deg som har mistet i selvmord. En likeperson er en som selv har mistet og som er kurset i å gjennomføre likepersonssamtaler. Samtalene foregår enten ansikt til ansikt eller over nettet/telefon.

To personer går sammen på tur, side om side, med staver i hendene og sekk på ryggen

Sorg er ensomt. Ingen forstår hvordan jeg føler meg. Likepersoner, derimot, er lette å snakke med. Der føler jeg meg sjelden alene, og de gir meg flere perspektiver.

- Ung etterlatt om likepersontjenesten i LEVE

To personer sitter ved et bord, holder hender, viser omsorg. Vi ser kun hendene og en kaffekopp.

Hvordan bli en likeperson?

For å bli likeperson i LEVE må man gjennomføre et likepersonskurs. Likepersonskurset går over to helger. Etter endt kurs blir man sertifisert som likeperson. Likepersonskurset består av både teori og praktisk trening. Man må delta på begge helgene for å få kurset godkjent.

Dersom du ønsker å bli likeperson, gjennomføres det først en samtale med fylkeslaget ditt for å finne ut om du er klar for å gå inn i denne rollen. Det er anbefalt at det går litt tid fra man har mistet til man starter opp med frivillig arbeid. Dette er fordi man selv bør ha bearbeidet egen sorg, før man er i stand til å ta imot andres.

Dersom du ønsker å bli likeperson, ta kontakt med fylkeslaget ditt.

Oppfølging og opplæring for likepersoner

Alle likepersoner i LEVE har en veileder som er knyttet til sitt fylkeslag. Denne veilederen er en fagperson som man kan henvende seg til for råd og veiledning.

Likepersonsveilederen samler alle likepersonene i fylkeslaget for en årlig felles samling, med veiledning og diskusjon. Likepersonene får tilbud om oppfølgingskurs fra LEVE sentralt annethvert år.

Oppfølgingen av likepersoner og likepersonsveiledere skjer ut ifra LEVEs oppfølgingsplan. Du kan lese oppfølgingsplanene i sin helhet her: Likepersonstjenesten i LEVE.

Illustrasjon av en hånd som holder oppe en mann som sitte alene. Et bilde på at vi som samfunn kan redde liv hver dag.

Finn en likepersonkoordinator

Filtrer etter fylke

Siv Gjendemsjø Tangedal