Tana – Cafe LEVE

Publisert 21. august 2023 i Markeringer

Skien – Markering på Litteraturhuset/ Ibsenhuset

Publisert 21. august 2023 i Markeringer

Vadsø – Markering av Verdensdagen for Selvmordsforebygging

Publisert 18. august 2023 i Markeringer

Haugalandet – Markering av Verdensdagen for Selvmordsforebygging

Publisert 18. august 2023 i Markeringer

Sandnes – Markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging

Publisert 18. august 2023 i Markeringer

Ålesund – Fagdag ved NTNU

Publisert 18. august 2023 i Markeringer

Bodø – Gudstjeneste for Verdensdagen

Publisert 18. august 2023 i Markeringer

Drammen – En hjelpende hånd

Publisert 18. august 2023 i Markeringer

Karljohansvern – Årets vakreste vandring

Publisert 18. august 2023 i Markeringer

Drøbak – Verdensdagen for selvmorsdsforebygging og Lillebrors Minne sin 4-års dag

Publisert 17. august 2023 i Markeringer

Onsdag 30. august | Kafé LEVE | Besøk til Langrønningen gård i Kvelde

Publisert 16. august 2023 i Innlegg

Kafé LEVE | Besøk til Langrønningen gård i Kvelde DETTE MÅ MAN FÅ MED SEG Velkommen til Langrønningen gård Langrønningen gård ligger i Kvelde og har de siste 24 årene vært kjent som Grønn omsorg i Larvik kommune. Mari forteller litt om Grønn omsorg og hvordan de jobber der. På gården er det mange ulike […]


Oslo: Teaterforestilling “Sørgelige Greier” i Bøler Kirke

Publisert 11. august 2023 i Markeringer

Onsdag 16. august | Gå for å LEVE | Brunvall i Larvik

Publisert 8. august 2023 i Innlegg

Tid: Onsdag 16. august 18:00 – 21:00 Sted: Brunvall i Larvik Bli med til Brunvall i Larvik. Lett gåtur som ledd i nasjonalt prosjekt «Gå for å LEVE». Ta med matpakke og kaffe/drikke. Vi fikser nok også noe digg i tillegg. Rast mot slutten av turen. Regner med at vi finner bord å sitte på, […]


Hábmer – Hamarøy: Vandring rundt parken på Drag

Publisert 17. juli 2023 i Markeringer

Hábmer – Hamarøy: Vandring til Hatten

Publisert 17. juli 2023 i Markeringer

Sandefjord: Du er ikke alene – Støttemarkering for etterlatte og berørte ved selvmord

Publisert 17. juli 2023 i Markeringer

Signer oppropet! Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord

Publisert 30. juni 2023 i Innlegg

Følg denne lenka for å signere oppropet! Målet er at: • Ansatte i grunn- og videregående skole skal gjennomgå opplæring i selvmordsforebygging. • Unge skal motta opplæring om selvmordsforebygging i skolen gjennom kunnskapsbaserte program med dokumentert effekt. • Forebygging av selvmord skal inngå i all utdanning av personer som gjennom sitt yrke eller sin rolle […]


Oslo: Åpen Kirke på Sagene

Publisert 22. juni 2023 i Markeringer

LEVE ber Den norske kirke ta større ansvar for hvordan selvmordsetterlatte ivaretas

Publisert 21. juni 2023 i Innlegg

– Historisk har jo kirken karakterisert selvmord som synd. Det er en lære som har påført etterlatte skam og ytterligere skyldfølelse. Selv om det begynner å bli en stund siden kirken gikk bort fra den læren, har de bidratt til å skape nedarvede forestillinger. Selvmord er fortsatt et skambelagt tema i samfunnet, og der har […]


Pressen kan bidra til å forebygge selvmord

Publisert 19. juni 2023 i Innlegg

Utvalgets forslag til ny ordlyd i 4.9: «Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til de som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet.» LEVE har arbeidet i mange år for større […]