Kartlegging av forskning og kunnskapsmangler på selvmordsfeltet i Norge