Selvmord – utvikling over tid

To av tre som tar sitt eget liv, er menn. Svært mange blir berørt av selvmord hvert år. Her kan du lese om selvmord i Norge og utvikling over tid.

Hovedpunkter

  • Om lag 650  mennesker tar livet sitt  i Norge hvert år. To av tre er menn.
  • Antall selvmord per 100 000 har gått noe ned siden 1990, men ligger fortsatt høyere enn på 1950- og 60-tallet.
  • Median alder for selvmord er 47 år, det vil si at halvparten er eldre og halvparten yngre enn 47 år.
  • Omtrent 6500 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år.
  • Forekomsten av selvmord er omtrent den samme i Norge som i Europa, Nord-Amerika og Australia.

Les mer i rapporten fra Folkehelseinstituttet: Selvmord i Norge