Kandidater til Olafprisen 2019

Olafprisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med særlig innsats innen kunnskapsformidling, forskning, eller annet vitenskapelig arbeid, for å forebygge selvmord blant barn og unge. Prisen…

Les mer