Hva kan du si?

Utrykk medfølelse så raskt som mulig, det blir ofte vanskeligere om man utsetter det. Hvordan den som har mistet i selvmord reagerer, gir en følelse av om det er ok…

Les mer